Stipendit - Eteläsuomalainen osakunta

 

Vuoden 2021 stipendihaku 23.8.-19.9.2021

Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö (ESYS) on julistanut Eteläsuomalaisen osakunnan jäsenten haettavaksi yhteensä noin 20 000 euroa opinnäytetyöstipendejä sekä opiskelijastipendejä varten. Yksi opinnäytetyöstipendeistä, Aleksis Kivi -stipendi, on varattu humanistisen alan opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi hakemusten perusteella voidaan myöntää Maire Pajarisen nimikkostipendi uusien kielten opiskelijalle sekä Alexander Ärtin nimikkostipendi oikeustieteen opiskelijalle.

Säätiön hallitus päättää jaettavien stipendien tarkan määrän ja suuruuden vasta stipendejä jaettaessa ja pidättää itsellään myös harkintavallan koskien eri stipendiaateille jaettavia summia. Vuonna 2020 jaettiin neljä 2 500 euron suuruista opinnäytetyöstipendiä sekä kuusi 1 100 euron suuruista opiskelijastipendiä.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella eikä varsinaisilla muotoseikoilla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Esiin kannattaa tuoda oma opiskeluala, opiskelujen vaihe ja sivuaineet sekä erityisesti opiskelijastipendiä haettaessa tietenkin toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa.

 

Opinnäytetyöstipendi myönnetään pääsääntöisesti vain pro gradu -tason tutkielmille. Säätiön hallitus käyttää tarvittaessa ulkopuolista apua tutkimuksen laadun arvioimiseksi. Stipendiä myönnettäessä hakijalle luetaan eduksi osakunnallinen aktiivisuus, jonka tulee käydä ilmi hakemuksessa. Lisäksi hakijan on tullut kuulua osakuntaan vähintään yhden lukuvuoden ajan ennen stipendin hakemista.

Näin haet opinnäytetyöstipendiä:

1) Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

 • opinnäytetyön aihe: kerro alustava otsikko sekä esittele työn teemaa lyhyellä tiivistelmällä (noin 100–200 sanaa)
 • hakijan motivaatio työn tekemiseen
 • miksi aihe on hakijan mielestä tärkeä kyseisellä alalla
 • miksi stipendille on olemassa erityinen tarve
 • osakunta-aktiivisuus

2) Liitä mukaan:

 • opintosuoritusote (epävirallinen versio kelpaa)
 • opinnäytetyön ohjaajan lausunto, josta käy ilmi työn aihe, tämänhetkinen vaihe ja tulevaisuuden näkymät sekä mahdolliset erityiset työhön liittyvät seikat

 

Opiskelijastipendien jakokriteereinä ovat opintomenestys sekä toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa.

Näin haet opiskelijastipendiä:

1) Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi

 • opintotausta: mitä opiskelet (pää- ja sivuaineet), missä vaiheessa opintoja olet yms.
 • toiminta osakunnassa: virat, joita olet hoitanut, kerhotoiminta, yms.
 • toiminta ylioppilaskunnassa

2) Liitä mukaan:

 • opintosuoritusote (epävirallinen versio kelpaa)

 

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen on toimitettava sähköpostitse säätiön asiamiehelle osoitteeseen satumari.keinanen(at)gmail.com viimeistään sunnuntaina 19.9.2021. Hakemuksen toivotaan olevan yksi pdf-tiedosto liitteineen. Mikäli haluat toimittaa hakemuksen paperisena, ota yhteyttä asiamieheen. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Stipendien saajat julkistetaan 9.10.2021 Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlassa (tai sitä korvaavassa tilaisuudessa). Lisätietoja stipendeistä ja niiden hakemisesta saa säätiön asiamieheltä Satu Keinäseltä (satumari.keinanen(at)gmail.com).

———————————————
Eteläsuomalaisen osakunnan jäsenillä on joka syksy mahdollisuus hakea stipendejä opiskelua ja opinnäytetöiden tekemistä varten Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiöltä. Haettavissa on viime vuosina ollut muun muassa opinnäytetyö- ja opiskelijastipendejä. Opinnäytetöiden stipendien jakokriteereinä ovat ennen kaikkea opinnäytetyön aiheen riittävä esittely, opintomenestys sekä opiskelijan motivaatio opinnäytetyön tekemiseen. Eduksi voidaan myös katsoa ansioitunut toiminta osakunnassa. Opinnäytetyöstipendi myönnetään pääsääntöisesti vain pro gradu -tason tutkielmille. Opiskelijastipendin jakokriteereinä ovat opintomenestys sekä toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa.

Stipendihaun avaamisesta ilmoitetaan joka syksy erikseen. Lisätietoja säätiön asiamieheltä Satu Keinäseltä (satumari.keinanen(at)gmail.com)