Stipendit - Eteläsuomalainen osakunta

 

Vuoden 2020 stipendihaku 24.8.-21.9.2020

Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö on julistanut Eteläsuomalaisen osakunnan jäsenten haettavaksi yhteensä noin 20 000 euroa opinnäytetyöstipendejä sekä opiskelijastipendejä varten. Yksi opinnäytetyöstipendeistä, Aleksis Kivi -stipendi, on varattu humanistisen alan opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi hakemusten perusteella voidaan myöntää Maire Pajarisen nimikkostipendi uusien kielten opiskelijalle sekä Alexander Ärtin nimikkostipendi oikeustieteen opiskelijalle.

Säätiön hallitus päättää jaettavien stipendien tarkan määrän ja suuruuden vasta stipendejä jaettaessa ja pidättää itsellään myös harkintavallan koskien eri stipendiaateille jaettavia summia. Vuonna 2019 jaettiin yksi 3 000 euron suuruinen opinnäytetyöstipendi sekä neljä 1 100 euron suuruista opiskelijastipendiä.

Opinnäytetyöstipendi myönnetään pääsääntöisesti vain pro gradu -tason tutkielmille. Opinnäytetyöstipendin hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi opinnäytetyön aihe ja hakijan motivaatio työn tekemiseen. Hakemuksessa tai sen liitteenä tulee myös esitellä työn teemaa lyhyellä tiivistelmällä (noin 100–200 sanaa). Hakemuksessa on hyvä tuoda esille, miksi aihe on hakijan mielestä tärkeä kyseisellä alalla sekä miksi stipendille on olemassa erityinen tarve.

Opinnäytetyöstipendien osalta hakemuksen liitteenä on toimitettava opinnäytetyön ohjaajan lausunto sekä opintosuoritusote. Ohjaajan lausunnosta tulee käydä ilmi työn aihe, tämänhetkinen vaihe ja tulevaisuuden näkymät sekä mahdolliset erityiset työhön liittyvät seikat. Säätiön hallitus käyttää tarvittaessa ulkopuolista apua tutkimuksen laadun arvioimiseksi. Stipendiä myönnettäessä hakijalle luetaan eduksi osakunnallinen aktiivisuus, jonka tulee käydä ilmi hakemuksessa. Lisäksi hakijan on tullut kuulua osakuntaan vähintään yhden lukuvuoden ajan ennen stipendin hakemista.

Opiskelijastipendien jakokriteereinä ovat opintomenestys sekä toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa. Myös opiskelijastipendiä haettaessa hakemuksen liitteenä on toimitettava opintosuoritusote.

Kaikissa stipendihakemuksissa opintosuoritusotteeksi riittää epävirallinen versio.
Stipendihakemuksissa varsinaisilla muotoseikoilla ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Esiin kannattaa tuoda oma opiskeluala, opiskelujen vaihe ja sivuaineet sekä erityisesti opiskelijastipendiä haettaessa tietenkin toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen on toimitettava osakunnan toimistoon kuraattorin lokeroon tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle osoitteeseen satumari.keinanen(at)gmail.com maanantaina 21.9.2020 klo 17 mennessä. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Eteläsuomalainen osakunta/kuraattori, Mannerheimintie 5 A, 4. krs., 00100 Helsinki. Sähköisesti palautettava hakemus tulee olla liitetiedostojensa kanssa yhdessä pdf-tiedostossa

Stipendien saajat julkistetaan 10.10.2020 Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlassa. Lisätietoja stipendeistä ja niiden hakemisesta saa säätiön asiamieheltä Satu Keinäseltä (satumari.keinanen(at)gmail.com).
———————————————
Eteläsuomalaisen osakunnan jäsenillä on joka syksy mahdollisuus hakea stipendejä opiskelua ja opinnäytetöiden tekemistä varten Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiöltä. Haettavissa on viime vuosina ollut muun muassa opinnäytetyö- ja opiskelijastipendejä. Opinnäytetöiden stipendien jakokriteereinä ovat ennen kaikkea opinnäytetyön aiheen riittävä esittely, opintomenestys sekä opiskelijan motivaatio opinnäytetyön tekemiseen. Eduksi voidaan myös katsoa ansioitunut toiminta osakunnassa. Opinnäytetyöstipendi myönnetään pääsääntöisesti vain pro gradu -tason tutkielmille. Opiskelijastipendin jakokriteereinä ovat opintomenestys sekä toiminta osakunnassa ja ylioppilaskunnassa.

Stipendihaun avaamisesta ilmoitetaan joka syksy erikseen. Lisätietoja säätiön asiamieheltä Satu Keinäseltä (satumari.keinanen(at)gmail.com)