Esolaisen ABC - Eteläsuomalainen osakunta

Osakuntaelämän alussa saattaa törmätä moniin uusiin sanoihin ja käsitteisiin, jotka eivät ole entuudestaan tuttuja. Tähän Esolaisen ABC:hen olemme pyrkineet keräämään ja selittämään auki mahdollisimman paljon omituisia osakunnan arjessa esiintyviä termejä.

Aleksis Kivi = Kaikki osakunnat kunnioittavat suuresti niitä jäsenistöstään niitä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin merkkihenkilöitä. ESOlla keskeisin merkkihenkilö on Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kivi. Kunnioitusta osoitetaan esim. kansanperinnejuhla Eskon häissä sekä kulkueessa Eskon häiden yhteydessä.

Apuhenkilöstö = Apuemännistö, apuisännistö ja apteekkarit.

Civis = Osakunnan jäsen, lyh. c., mon. cives, lyh. cc. Fukseista tulee civiksiä, kun he saavat osakunnan nauhan itsenäisyyspäivänä.

Edari = HYYn edustajisto. Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää sen 60-henkinen edustajisto. Edustajisto valitaan joka toinen vuosi järjestettävissä edustajistovaaleissa, joissa jokaisella HYYn jäsenellä on äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle. (HYY:n sivuilta lainattu teksti)

Emännistö = Virkailijat, jotka laittavat ruokaa osakunnalla. Emännistöön kuuluu emäntä, keittiöpäälliköt ja apuemännät. Emännistön esimies on emäntä. Ei  sukupuolisidonnainen käsite.

Emäntä = Hallituksen jäsen, joka vastaa keittiöstä ja ruoista yhdessä emännistön kanssa. Emännistön esimies.

ESYS = Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö. Antaa rahaa osakunnalle toimintaan ja stipendeihin.

Etlari = Eteläsuomalainen-lehti. ESOn oma lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Fuksi = Osakunnalla ensimmäisen vuoden osakuntalainen. Yleisesti myös ensimmäisen vuoden opiskelija, mutta osakunnalla voi olla fuksi, vaikka ensimmäinen opiskeluvuosi olisikin jo takana.

Halko = Hallituksen kokous

Isännistö = virkailijat, jotka siivoavat osakunnalla ja huolehtivat mm. ovipolitiikan noudattamisesta jatkojen aikana. Apuisännistöön kuuluu isäntä, kiinteistöpäällikkö ja apuisännät. Isännistön esimies on isäntä. Ei sukupuolisidonnainen käsite.

Isäntä = Hallituksen jäsen, joka vastaa tiloista, siisteydestä ja avaimista yhdessä isännistön. Isännistön esimies.

Kuraattori = Osakunnan hallituksen puheenjohtaja, lyh. Q. Tavanomaisesti maisteri, jonka tehtävänä on valvoa riehakkaiden ylioppilaiden toimintaa.

Nylle = Nylands Nation. ESOn sisarosakunta, jonka tilat sijaitsevat Kasarmikadulla.

Nypolen = ESOn ”naapuri” Uuden ylioppilastalon 4. kerroksessa. Nypolenista löytyy kaksi osakuntaa: Åbo Nation ja Östra Finlands Nation.

Osko = Osakunnan kokous

Sillis = Silliaamiainen. Vuosijuhlien ja Eskon häiden (sekä mahdollisten muiden isojen juhlien) jälkeisen päivän brunssi.

Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla. Sitseihin liittyy käytäntöjä, jotka selviävät parhaiten osallistumalla. Sitsien teema, kesto ja pukukoodi voivat vaihdella aiheen mukaan.

Uusi = Uusi ylioppilastalo, jossa ESOnkin tilat sijaitsevat.

Uusmaalainen valtuuskunta = Eteläsuomalaisen osakunnan ja Nyland Nationin yhteistyöelin

Vujut = Vuosijuhlat. ESOn vuosijuhlat järjestetään Aleksis Kiven päivänä 10.10. tai sen välittömässä läheisyydessä. Juhlassa pukeudutaan juhlapukuun akateemisin kunniamerkein. Juhlan aikana mm. jaetaan stipendejä, ansio-, urheilu- ja harrastusmerkkejä.